Saperka.

Sen­ty­ment do tego narzędzia pow­stał u mnie po przeczy­ta­niu książki Wik­tora Suworowa pt. “Spec­naz”, w której napisał: ” w rękach żołnierza Spec­nazu saperka staje się stras­zliwą, bezsze­lestną bronią…”, “mała łopatka może być uży­wana w walce wręcz prze­ci­wko bag­ne­tom, nożom, pięściom lub innym saperkom”.


Saperkę można wyko­rzys­tać:
do kopa­nia schronień typu bunkry, tran­szeje i ziemi­anki,
jako siekierę np. do budowy tratwy, przy­go­towa­nia sza­łasu czy opału na ognisko itd
jako wiosło w przeprawach przez przeszkody wodne,
zna­jąc wymi­ary łopatki możemy użyć jej jako prow­iz­o­rycznej miary,
jako dźwig­nię (maszynę prostą),
jako broń białą.


Saperka “nie ma składanego styliska, co stanowi jej bardzo ważną cechę. Jest to przed­miot mono­li­ty­czny. Jej trzy krawędzie są ostre jak nóż” — Wik­tor Suworow “Spec­naz”.


Saperka, jest trochę jak mul­ti­tool, gdyż jest wielo­funkcyjnym instru­mentem, które ma nam pomóc wykonać pewną pracę, w różnych sytu­ac­jach. Łopatką piechoty jak każdym narzędziem trzeba się nauczyć nią posługi­wać. Nie wystar­czy tylko ją mieć. Trzeba wiedzieć jak skutecznie łopatką kopać, jak rąbać, jak się nią bronić i zadawać ciosy.

Batonowanie.

Dla starych wyjadaczy temat jest banalny ale często spotykam ludzi, którzy nie wiedzą czym jest batonowanie. Dlatego postanowiłem napisać krótki post na ten temat.

Batonowanie to specyficzna technika cięcia przy wykorzystaniu noża, polegająca na udarowym przecinaniu np. drewna. Udar uzyskujemy uderzając w grzbiet ostrza noża innym przedmiotem. Najczęściej kawałkiem drewna.
Dzięki takiej obróbce drewna mamy bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze cięcia, gdyż nie machamy ostrym narzędziem w tą i z powrotem stwarzając zagrożenie dla siebie i osób postronnych. Poza tym uzyskujemy większą siłę przecinania przy zużyciu mniejszej ilości energii, co w sytuacji zagrażającej życia pozwoli oszczędzić nam parę kalorii.

Dzięki batonowaniu możemy pociąć długie i grube gałęzie na krótsze, ściąć kilkuletnie drzewo (mniejszej średnicy), a także rozłupać grubsze polana na mniejsze szczapy przy użyciu niewielkiego noża.

Najlepiej byłoby aby batonowanie przeprowadzać nożem wykonanym w technologii full tang (z głownią stałą) gdyż taki nóż jest bardziej odporny na uszkodzenia niż scyzoryk ale wiem z doświadczenia, że da się to zrobić przy użyciu noża ze składaną głownią.
Batonowanie przy pomocy noża SCHF3N.


Morka też da radę.