Wzywanie pomocy nad wodą.

survival

Wzywanie pomocy nad wodą.

Czasami spędzając wolny weekend zad morzem, rzeką, zalewem czy jeziorem możesz się spotkać z sytuacją, że Ty albo osoby będące w twoim bezpośrednim otoczeniu będziecie potrzebowali pomocy. Nad wszelkimi zbiornikami wodnymi bardzo często dochodzi do wypadków, więc warto zapoznać się ze sposobami wzywania pomocy.

W przypadku gdy widzisz albo słyszysz, że ktoś tonie albo zdarzył się jakiś wypadek na wodzie, weź telefon i dzwoń pod numer alarmowy, lub poinformuj dyżurującego ratownika WOPR o zdarzeniu.

Dzwoniąc pod numer alarmowy:

 • przedstaw się,
 • opisz miejsce wypadku,
 • opisz zaistniałe zdarzenie,
 • poinformuj jaki jest stan poszkodowanych,
 • opisz jakie czynności zostały wykonane (np. resuscytacja),

Pamiętaj aby nie rozłączać się przed dyspozytorem, dyspozytor powinien rozłączyć się pierwszy!


Numery ratunkowe – wzywanie pomocy:


601 100 100 – WOPR, numer ratunkowy nad wodą,


112 – Europejski numer alarmowy, dostępny z każdego telefonu,


999 – numer alarmowy pogotowia ratunkowego,


998 – numer alarmowy straży pożarnej,


997 – numer alarmowy policji. 

Pamiętaj! Informując telefonicznie o zdarzeniu staraj się przekazać informacje dokładnie i bez paniki!


Czytaj dalej »

Powódź - sygnały alarmowe.

Sygnały alarmowe.
Powódź. Źródło: internet.

Powódź - sygnały alarmowe.

Coraz częściej w naszym pięknym kraju zdarzają się powodzie, spowodowane długotrwałymi opadami atmosferycznymi, złym stanem wałów przeciwpowodziowych, wciąż małą ilością zbiorników retencyjnych a czasami przez zaniechanie czy błędne decyzje człowieka.

Najczęściej tam gdzie pojawia się powódź tam powstają duże zniszczenia. Zalewane są domy, drogi, pojazdy...

Czasem może okazać się, że obudzimy się w nocy zaalarmowani harmidrem i zobaczymy tysiące litrów wody zbliżające się do naszego domu. Może się okazać, że na ucieczkę nie ma już czasu. Tam gdzie jest powódź może nie być łączności telefonicznej, gdyż stacje przekaźnikowe mogły zostać zalane. W takim wypadku zostają nam inne ogólnie przyjęte sygnały.


Sygnały dla ratowników:

flaga biała – konieczna ewakuacja,

flaga czerwona – potrzebna żywność i woda,

flaga niebieska – potrzebna pomoc medyczna.


Pamiętajmy, że nie musi to być faktycznie flaga. Może to być kawał materiału w odpowiednim kolorze, ale powinien on być umieszczony w taki sposób aby nie dawał wątpliwości czy sygnał został umieszczony rozmyślnie czy po prostu materiał został przyniesiony przez wodę czy wiatr.
Czytaj dalej »

Wzywanie pomocy w górach.

survival
Piękne ale niebezpieczne.

Wzywanie pomocy w górach.

Zanim wybierzemy się na wędrówkę na jakikolwiek szlak górski, powinniśmy zapoznać się z systemem wysyłania sygnałów wzywania pomocy. Gdy ulegniemy wypadkowi taka wiedza może nam uratować życie.

W dzisiejszych czasach najłatwiejszym sposobem powiadamiania służb ratunkowych jest wystukanie jednego z numerów służb ratunkowych na swoim telefonie komórkowym( GOPR/TOPR 601 100 300, 985 lub międzynarodowy numer alarmowy 112).

Po wybraniu numeru i połączeniu się z osobą dyżurującą:

 • przedstaw się, 
 • postaraj się w miarę dokładnie określić miejsce, w którym jesteś(np. szlak, którym podążałeś), 
 • powiedz co się stało, 
 • poinformuj ile osób jest z tobą, ile jest poszkodowanych, jaki jest ich stan (czy przytomne i czy została już udzielona jakakolwiek pomocy), 
 • powiadom czy w tej chwili jesteś w bezpośrednim zagrożeniu życia, 
 • pamiętaj, że rozmowę zawsze kończy przyjmujący zgłoszenie ratownik, 

Przy słabym zasięgu lub bardzo słabej baterii można spróbować wysłać wiadomość SMS na numer 601 100 300 z powyższymi informacjami.

Telefon komórkowy może się bardzo przydać w ważnym momencie, jednak kiedy zaskoczy nas brak zasięgu czy rozładowana bateria musimy poradzić sobie w inny sposób, korzystając np. gwizdka lub z latarki(w nocy).

Międzynarodowym znakiem wzywania pomocy na obszarze górskim jest sygnał polegający na wysyłaniu 6 impulsów dźwiękowych lub świetlnych na minutę (tj. sygnał co 10 sekund). Po sześciu impulsach następuje minuta przerwy, po czym cykl się powtarza.

Potwierdzenie odebrania sygnału wzywania pomocy powinno odbyć się poprzez wysłanie impulsu w postaci 3 sygnałów na minutę (tj. co 20 sekund), następnie minuta przerwy, po czym cykl się powtarza.

Taką samą zasadę stosujemy wysyłając sygnały świetlne.

Wzywając pomoc pamiętaj żeby:

 • swoje wezwania pomocy kierować w stronę prawdopodobnego przejścia szlaku, lub trasy, 
 • gdy usłyszysz głosy albo zauważysz światła ponów wołanie o pomoc, lub sygnalizację świetlną 
 • gdy możesz się poruszać znajdź miejsce dające bezpieczne schronienie (np. na półce skalnej,osłoniętej przed spadającymi kamieniami), gdzie będziesz czekać na nadejście pomocy, 
 • gdy znajdziesz się na trasie narciarskiej lub szlaku poproś napotkanego turystę lub narciarza aby przekazał informacje o wypadku ratownikowi GOPR/TOPR, osobie z obsługi schroniska, kolejki, wyciągu, itp. 
Maszerując przez góry zdarzyć się może, że usłyszysz albo zauważysz sygnały wzywania pomocy. W takim wypadku:
 • postaraj się zapamiętać możliwie najwięcej szczegółów dotyczących miejsca skąd dochodzi sygnał (np.: w żlebie, na oblodzonej powierzchni, na trasie narciarskiej (kolor, lub nr trasy), w pobliżu szlaku - określ w miarę możliwości dokładnie miejsce wypadku), 
 • odnieś swoją pozycję do otoczenia, aby trafić lub wskazać to miejsce ekipie ratującej, 
 • zapamiętaj dokładne istotne informacje dotyczące miejsca wypadku, samego poszkodowanego, bądź zaginięcia osoby, 
 • jeśli jesteś w grupie zostaw kogoś na miejscu wypadku z poszkodowanym i możliwie szybko wezwij pomoc, ewentualnie zostań sam przy poszkodowanym, wysyłając swoich współtowarzyszy w celu wezwania pomocy. 
 • w zależności od sytuacji wzywając pomoc możesz powiadomić ratowników TOPR/GOPR, osobę z obsługi schroniska, wyciągu, kolejki, funkcjonariusza Straży Granicznej, osobę dyżurującą pod numerem 985, 601 100 300 lub 112. 
Zgłaszając wypadek ratownikowi dyżurnemu przekaż mu informację:
 • gdzie nastąpił wypadek, 
 • ile osób uległo wypadkowi, 
 • w jakim stanie są osoby poszkodowane(przytomne, nieprzytomne, widoczne złamania, itd.) 
 • w jakim wieku są poszkodowani, 
 • o twoich danych(imię,nazwisko), gdyż każda osoba zgłaszająca wypadek bądź zaginięcie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych. 

Może się zdarzyć, że w chwili kiedy będziesz potrzebował pomocy akurat będzie przelatywał śmigłowiec, wtedy warto wiedzieć, że sygnałem wzywania pomocy dla pilota śmigłowca jest uniesienie rąk do góry zachowując sylwetkę litery Y (YES / TAK). Oczywiście nigdy nie należy bez uzasadnionej przyczyny używać tego sygnału. W przypadku gdy pomoc jest nam niepotrzebna podnosimy prawą rękę do góry, a lewę trzymamy lekko pochyloną w dół. Sylwetka powinna przypominać literę N (NO / NIE).


Wzywanie pomocy.
Wzywanie pomocy.

Nr ratunkowy TOPR/GOPR - 601 100 300,

Nr GOPR - 985,

Międzynarodowy numer alarmowy – 112.
Czytaj dalej »

Środek przeciwko glistom i tasiemcowi.

60g wyłuskanych pestek z dyni tłucze się na miazgę z 20g cukru. Całość zjada się na czczo; po 4-5 godzinach wypija się łyżeczkę oleju rycynowego. Stosuje się przy wypędzaniu glist i tasiemca u dzieci.
Przy wypędzaniu tasiemca u dorosłych trzeba jednorazowo zażyć 100-150g wyłuskanych pestek i po 3 godzinach wypić 30g oleju rycynowego.

Warto także dodać, że pasożyty nie lubią czosnku dlatego warto od czasu do czasu zjeść ząbek albo dwa tej rośliny.
Czytaj dalej »

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów.

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów.

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Źródło: commons.wikimedia.org, licencja — 
GNU Free Doc­u­men­ta­tion License.


Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:
1. systemy alarmowe miast,
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

OGŁOSZENIE ALARMU

Osoby znajdujące się w domu powinny:
 • ubrać się,
 • zabrać se sobą zapas żywności, wodę, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, dokument tożsamości, latarkę, koc, radio na baterie,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe, wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i drzwi,
 • upewnić się, że sąsiedzi usłyszeli alarm,
 • włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych i postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • wykonywać polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
Osoby znajdujące się w szkole, zakładzie pracy lub miejscu publicznym powinny:
przerwać dotychczasowe zajęcie (w zakładzie pracy - wyłączyć maszyny i urządzenia),
udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
ściśle podporządkować się poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny je zatrzymać i ustawić tak, by nie blokowały dróg oraz wejść do schronów. Kierowcy pojazdów jak i pasażerowie powinni skierować się do najbliższego ukrycia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do schronów, powinny ukryć się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
Osoby znajdujące się w domu powinny:
 • ubrać się,
 • włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych i postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,zabrać se sobą zapas żywności, wodę, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, dokument tożsamości, latarkę, koc, radio na baterie,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe, wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i drzwi,
 • upewnić się, że sąsiedzi usłyszeli alarm,
 • wykonywać polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • udać się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.


Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe je zakładają, natomiast przy ich braku przygotuje się wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia lub telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.
 • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

Przebywając na terenie otwartym należy:
 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, opary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
Osoby, które znalazły się miejscu publicznym powinny:
ـ wykonywać polecenia władz i organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 • włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych i postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • zachować się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska,
 • zamknąć okna i mieszkanie,
 • wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygasić paleniska,
 • przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
Wykorzystano materiały ze strony: http://www.psary.pl/postepowanie-po-ogloszeniu-sygnalow-alarmowych-i-system-alarmowy.html oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96),
Czytaj dalej »

Sygnały wzywania pomocy przez jednostki pływające.

Jednostka pływająca może wzywać pomocy przy pomocy sygnałów opisanych poniżej:


 • Wystrzał armatni lub inny sygnał detonacyjny nadawany w odstępach 1 minuty,
 • Nieprzerwany dźwięk dawany za pomocą dowolnego sygnalnego przyrządu mgłowego(syrena),
 • Race lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy, wystrzeliwane pojedynczo w krótkich odstępach czasu,
 • Sygnał SOS(...---...)nadawany znakami Morse'a poprzez radiotelegraf lub inny sposób sygnalizacji,
 • Nadawanie radiotelefonem słowa "Mayday",
 • Wywieszenie kwadratowej flagi mającej nad lub pod nią kulę lub przedmiot podobny do kuli,
 • Wywieszenie flag N i C według Międzynarodowego Kodu Sygnałowego,
  Kod sygnałowy
  C - Charlie.

  Kod sygnałowy.
  N - November.
 • Płomień na statku (np. paląca się beczka smoły, oleju itp.)
 • Rakieta spadochronowa lub pochodnia ręczna paląca się czerwonym płomieniem,
 • Sygnał dymny wydzielający dym o barwie pomarańczowej,
 • Powolne i powtarzalne podnoszenie i opuszczanie obu wyprostowanych ramion w bok,
 • Radiotelegraficzny sygnał alarmowy,
 • Radiotelefoniczny sygnał alarmowy(156,800 MHz - kanał 16 MORSKIEGO PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI VHF i UHF),
 • Sygnały nadawane przez pławy radiowe wskazujące niebezpieczeństwo i pozycję,
 • Zataczanie kół flagą czerwoną lub dowolnego koloru(w dzień),
 • Zataczanie kół białym światłem(w nocy),
Wzywanie pomocy przez jednostki pływające.
Źródło - internet.

Powyższe sygnały mogą być pokazywane łącznie lub osobno i mogą zastępować lub uzupełniać sygnały dźwiękowe.
Czytaj dalej »

Przygotowywanie naturalnych leków.

Przygotowywanie naturalnych leków.


Leki roślinne otrzymujemy i stosujemy w różnych postaciach wymienionych poniżej.

Nalewki zwykłe ( tynktury ).
Są to nalewki alkoholowe otrzymywane wyłącznie ze świeżych roślin. Przygotowuje się je w sposób następujący: 10 części Świerzego surowca roślinnego zalewa się 10-12 częściami 80-95 % alkoholu. Mieszaninę po zalaniu alkoholem pozostawia się na okres 8-14 dni. Po tym okresie czasu surowiec wyciska się i otrzymany wyciąg sączy.

Nalewki stabilizowane ( intrakta ).
Przygotowuje się je przez zalanie świeżego surowca roślinnego gorącym alkoholem i ogrzewanie mieszaniny przez 20-30 minut do wrzenia. Następnie mieszaninę pozostawia się na kilka dni, po czym wyciska i sączy.

Odwar ( dekokta).
Otrzymuje się przez zalanie surowca odpowiednią ilością zimnej wody i gotowanie na wolnym ogniu w ciągu 30 minut. W czasie gotowania mieszaninę stale miesza się i uzupełnia odparowaną wodę. Odwar jeszcze gorący sączy się przez bibułę lub watę.

Napar ( Infusum).
Surowiec zalewa się gorąca wodą i ogrzewa przez 15 minut na łaźni wodnej ( na parze ). Otrzymaną mieszaninę sączy się po uprzednim ochłodzeniu.
Zimny wyciąg ( maceracja ).
Surowiec zalewa się zimną wodą i przetrzymuje często mieszając, w ciągu kilku dni w temperaturze pokojowej.

Syrop.
Syrop przygotowuje się biorąc 9 części cukru na 5 części wyciągu roślinnego.

Proszki.
Surowiec roślinny bardzo starannie rozdrabnia się, miele, a następnie przesiewa przez sito o średnicy oczek 0,5- 0,15 mm.

Ziółka.
Wysuszony, drobno pokrajany surowiec roślinny, którego odpowiednią ilość zaparza się szklanką wrzątku, gotuje 1-2 minuty i po 20-30 minutach- po ostygnięciu- cedzi. Ziółka najlepiej jest pić ciepłe.
Czytaj dalej »

Solanka na ból gardła.

½ szklanki ciepłej wody
2 -3 łyżeczki soliPo rozpuszczeniu soli w wodzie płuczemy gardło uzyskaną miksturą, a następnie wypluwamy solankę.

Uprzedzam, że mieszanka paskudna w smaku ale zawsze mi pomaga.

Czytaj dalej »

Syrop na kaszel.

Syrop na kaszel z czosnku, miodu i cytryny.

Chcąc zrobić syrop na kaszel z czosnku, miodu i cytryny wyciskamy sok z całej cytryny, dodajemy 2-3 ząbki wyciśniętego lub startego czosnku, do tego dodajemy 2 łyżki miodu i całość łączymy z 1/2 szklanki przegotowanej wody. Uzyskany roztwór mieszamy i chowamy w ciemne, chłodne miejsce na 12 godzin. Po tym czasie przecedzamy i uzyskany płyn przechowujemy w lodówce.

Opcjonalnie do syropu możemy dodać kilka innych składników takich jak:

1. kawałek startego świeżego imbiru,

2. mięta pieprzowa,

3. pieprz Cayenne(szczypta) 


Syrop uzyskany według w/w przepisu jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i dzieci.


Czytaj dalej »

Syrop z cebuli.

Syrop z cebuli.

Kiedyś przepis na syrop z cebuli był przekazywany z pokolenia na pokolenie, jednak coraz częściej przepis ten jest szukany w internecie jako naturalna alternatywa dla specyfików wielkich firm farmaceutycznych wyciągających pieniądze z naszych kieszeni.

Syrop z cebuli nie wszystkim smakuje, jednak jest bardzo zdrowy. To naturalne lekarstwo, które zwalcza bakterie, wzmacnia odporność, jest idealne na ból gardła i kaszel, a przede wszystkim jest bezpieczne dla dzieci.

Warto wiedzieć, że cebula jest bogata w witaminę A, B1, B2, B6, C, PP, oraz składniki mineralne takie jak magnez, fosfor, żelazo, sód, wapń i potas. Dzięki witaminom i składnikom mineralnym cebula skutecznie leczy anemię i obniza poziom cholesterolu we krwi, zapobiega zawałom serca, dobrze się sprawdza w walce z zakażeniami, spadkiem odporności, przeziębieniami, chorobami pęcherza i dróg moczowych.
Sok z cebuli przyśpiesza krążenie, obniża gorączkę, a w przypadku kaszlu zmniejsza ilość śluzu lub zapobiega jego powstawaniu.

Syrop z cebuli surowej (tradycyjny).

Drobno posiekać 2 duże cebule, włożyć do słoika, a następnie zasypać dwiema czubatymi łyżkami cukru.

Słoik zakręć i odstawić. Po kilku godzinach kiedy cebula puści sok, przelewamy go przez gazę lub sitko. Taki syrop z cebuli możemy pić 2-3 razy dziennie po jednej łyżce.

Syrop z cebuli surowej (wersja z cytryną i miodem).

Drobno siekamy 2 duże cebule i wkładamy do słoika, następnie do cebuli wyciskamy sok z cytryny i dziesięcioma łyżkami miodu.
Zostawiamy na dobę w ciepłym miejscu. Po tym czasie przelewamy miksturę przez gazę lub sitko. Gotowy syrop z cebuli (jedną łyżkę) dodajemy do połowy szklanki ciepłej wody i pijemy, gdy czujemy, że łapie nas przeziębienie.

Czytaj dalej »