Powszechna mobilizacja.

obowiązek obrony
Ślubowanie w COSSG w Koszalinie.

Powszechna mobilizacja.

Warto wiedzieć, iż mamy w naszym kraju takie prawo, które mówi, że każdy obywatel RP ma prawa i obowiązki. 
Owe obowiązki są zapisane w:

Art. 82 konstytucji RP.


Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 85 konstytucji RP.

 • Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
 • Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
 • Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.
Art 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Art 4 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do:
 • pełnienia służby wojskowej,
 • wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych,
 • świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
 • pełnienia służby w obronie cywilnej,
 • odbywania edukacji dla bezpieczeństwa,
 • uczestniczenia w samoobronie ludności,
 • odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
 • wykonywania świadczeń na rzecz obrony - na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.
2a. Przeznaczanie do służby zastępczej, kierowanie do jej odbywania oraz odbywanie służby zastępczej następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.2)).

3. Ochotnicze spełnianie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem wszystkich obywateli polskich.

Oczywiście kiedy są obowiązki to możemy się spodziewać sankcji za uchylanie się od obowiązku, a te dotyczące służby wojskowej są opisane w kodeksie karnym:  
Art. 239 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

Obywatel polski, który - w celu uchylenia się od obowiązku służby wojskowej lub innej służby przewidzianej w ustawie - w czasie mobilizacji lub wojny przebywając czasowo za granicą nie zgłasza niezwłocznie swego adresu w najbliższym polskim urzędzie konsularnym (przedstawicielstwie dyplomatycznym) lub nie spełnia wydanych przez ten urząd (przedstawicielstwo) nakazów dotyczących wykonania obowiązku służby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 240 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 2.

Art. 241 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej:

 • nie zgłasza się do rejestracji będąc zobowiązanym do tego zgłoszenia lub nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
 • nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
 • nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
 • nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,
 • zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,
 • opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,
 • powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • wprowadza w błąd właściwy organ,
 • będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji lub wojny powoduje u innej osoby uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo wprowadza w błąd właściwy organ w celu uzyskania dla niej zwolnienia od obowiązku służby wojskowej lub odroczenia tej służby.
W konsekwencji tych przepisów każdy kto ukończył 18 lat podlega rejestracji na potrzeby ewidencji wojskowej. Ów rejestracja następuje bez naszej świadomości, gdyż nie musimy stawiać się osobiście i nie wymaga naszej zgody lub powiadomienia nas o tym. W przypadku mobilizacji „w kamasze” mogą iść osoby w wieku od 18 do 50 roku życia lub do 60 jeżeli posiadają stopień podoficerski lub oficerski. Żołnierze rezerwy automatycznie przechodzą do służby czynnej

Niezdolność do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia określa tylko i wyłącznie wojskowa komisja lekarska nadając kategorię zdrowia „E” szyderczo nazywaną „ewakuacją z kobietami i dziećmi”.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Na front nie zostaną wysłani:
 • posłowie,
 • radni,
 • osoby zajmujące stanowiska kluczowe dla bezpieczeństwa państwa (np. w spółkach skarbu państwa),
 • funkcjonariusze policji, Służby Więziennej itd. - W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny służby mundurowe mogą być objęte militaryzacją, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.10)).
 • duchowni, słuchacze seminariów i zakonnicy mogą pełnić tylko funkcję kapelanów oraz służyć w obronie cywilnej i jednostkach sanitarnych.

Mobilizacji podlegają nie tylko ludzie ale także różnego rodzaju nieruchomości, sprzęty i pojazdy.

Nasz pojazd w razie potrzeby może być przejęty przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba w/w służby mogą zarekwirować nasz pojazd ale za to państwo musi zapłacić. Oczywiście nie mamy co się spodziewać, że będzie to cena z salonu samochodowego. Mobilizacją najczęściej mogą być objęte min. autobusy, ciężarówki, samochody terenowe, motocykle a także łodzie, pontony, dźwigi itd.

Możliwość konfiskaty naszego mienia możliwe jest nie tylko w czasie wojny ale i w czasie pokoju. W czasie pokoju służby mogą zgłosić się po pojazd w trzech przypadkach:

 • sprawdzenie gotowości mobilizacyjnej (na czas do 48 godzin i najwyżej 3 razy w roku),
 • wykorzystanie go podczas ćwiczeń wojskowych (maksymalnie 7 dni, raz w roku)
 • podczas walki z klęskami żywiołowymi (bez ograniczeń czasowych).

9 komentarzy:

 1. Czyli jak mam kat. D i w czasie wojny nie stawie sie na mobilizacje bo bede chcial ewakuowac sie z miasta razem z zona i dzieckiem , to grozi mi 2 lata jak sie wojna skonczy i nasi wygraja? PS. tez jestem preppersem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak nie masz kategorii E (ewakuacja z kobietami i dziećmi) to grozi 5 lat. Art. 241 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu TRWAŁEGO UCHYLANIA się od obowiązku służby wojskowej...Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Bo rozumiem, że jak chcesz się ewakuować z żoną i dzieckiem to będziesz się TRWALE UCHYLAŁ. Ale żeby ludzie nie myśleli, że posiedzą w spokoju 5 lat za kratkami i będą mieli spokój.

   Usuń
 2. "chodzi żandarmeria koło mego domu, ale mnie nie wezmą bo ja tu nie mieszkam" :-)

  OdpowiedzUsuń
 3. Prędzej bym się spodziewał pospolitego ruszenia wkurwionego społeczeństwa w stronę WKU tak jak to ostatnio ma miejsce na Ukrainie. I dobrze :). Władza mysli, że obywatel to tępy trybik i skoczy z 10 piętra jak władza zechce. Jak ktoś nie chce strzelać, to nie będzie. Jak ktoś się boi, to spierdoli, albo jeszcze zrobi krzywde innym w ataku paniki. Do tego zajęcia trzeba mieć predyspozycje i motywacje, najlepiej pieniężną, czyli wojsko zawodowe. Brać na siłę to sadyzm i oznaka desperacji władz. W razie kapitulacji/okupacji te buce po prostu stracą stołki i źródełko z kasą się zamknie. Ważniejsza kasa niż życie młodych ludzi i ich rodzin. Teraz widzicie ile jestście warci dla władzy. Żal dupę ściska jak mieliby utrzymać np. 300tyś. wojska zawodowego, bo nie zostałoby kasy na luksusy. Oni się boją, że w razie W stracą swoje stołeczki. Okupant będzie zarabiał a oni nie.
  Wpajają od młodych lat nacjonalizm nazywając to patriotyzmem. Patryjotyzm to świadomy wybór a nie przymus. To tak jak porównać miłość z gwałtem. Ojczyzna jest najwazniejsza i takie tam. Indoktrynacja prawie jak u Talibów. Masz być posłusznym trybikiem, który będzie nam panom służył. Dla zdrowego psychicznie człowieka najważniejsze jest życie jego i jego bliskich, sumienie i dopiero potem ojczyzna. Chyba, że ktoś chce inaczej, to prosze bardzo, chcesz oddać życie za ojczyznę, to oddaj, ale swoje. Nie rozumiem jak można zmuszać innych do swojej ideologii. Tam gdzie jest przymus i niewolnictwo tam jest nacjonalizm, czyli chory fanatyzm.
  Zdobycie służby zastępczej to pewnie fikcja w czasie mobilizacj, więc ludzie raczej się poukrywają, bo nikt nie ma zamiaru być cudzą własnością. I niech każda bezczelna władza to sobie wbije w te puste baniaki, że to Wy macie służyć społeczeństwu, bo to my jesteśmy waszymi panami. Po za tym jaki normalny facet zostawi swoją kobietę na pastwę losu w mieście ogarniętym chaosem, gdzie gwałty i rabunki sa na pożądku dziennym? Chyba tylko idiota. Taki absurd, że na wojnie największym okupantem może być własne państwo ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Potrzebujesz motywacji do obrony Ojczyzny? Ojczyzna to nie tylko rząd i wyzyskujący pracodawcy ale przede wszystkim rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi... To historia tego kraju i pamięć o tych co przelali krew za ten kraj. Nie jesteś w stanie wszystkiego i wszystkich spakować do walizki i uciec. Poza tym gdzie chcesz uciekać? W razie "W" nasi sąsiedzi na pewno zamkną granicę. https://www.youtube.com/watch?v=2PGpllZk4_w&list=RD2PGpllZk4_w&index=1

   Usuń
  2. Zadaj sobie pytanie czy potrafiłbyś zabić drugiego człowieka, na dodatek na rozkaz. Ja z moją nerwicą i stanami lekowymi nie byłbym zdolny, więc to nie jest kwestia motywacji. Nie sądze też żeby większość z was była aż takimi kozakami za jakich się uważają.

   Usuń
  3. Czy potrafiłbym zabić? Jeżeli on chce zabić mnie albo moją rodzinę? TAK!
   Nie uważam się za kozaka ale w razie "W" nie zamierzam zostać wycięty jak jakiś baran i użyźniać jakiś lasek za miastem.
   Pozdrawiam.

   Usuń
  4. Najlepiej by było, gdyby na wypadek konfliktu to nie władza ogłaszała mobilizację
   i wysyłała na front, sami siedząc w ciepłym domku, tylko żeby odpowiedni przedstawiciele państw spierających się dali sobie
   w dziób i byłby spokój,a nie mieszać w ich konflikty wszystkich obywateli.

   Usuń
 4. A ja jestem za tym aby dać prawo każdemu obywatelowi do zakupu broni wtedy taki Putin pomyśli 2 razy zanim tu wejdzie . A jak wejdzie to łatwo mu nie będzie .
  Według ostatnich danych gdyby wybuchł konflikt z Rosją to nasze wojsko ma amunicję na jakieś 7 godzin walki maxymalnie niektóre żródła twierdzą iż na 1 godz a potem co z bejsbolami na karabiny . Politycy boją się o swoje dupy to jest jak jest . A idioci co niby mieli by się pozabijac jak będzie broń to bez broni to zrobią .

  OdpowiedzUsuń

Proszę komentuj. Zostaw po sobie jakiś ślad.