Naturalne nawozy.

Naturalne nawozy.


Gnojówka.
Gnojówką nazywamy mocz gromadzony oddzielnie w zbiornikach, która ma dość dużą wartość nawozową, jednak nie jest pełnym nawozem. Zawiera ona azot i w dużej ilości potas (ok 1 kg azotu i 1 kg potasu na 100 litrów gnojówki).
Po wywiezieniu na pole gnojówkę należy natychmiast przyorać aby zapobiec ulatnianiu się zawartego w niej składników.

Odchody ludzkie.
Odchody ludzkie mają bardzo dużą wartość nawozową. Odchody powinne być gromadzone na składach kompostowych i przykryte aby zapobiec stratom w azocie. Odchody ludzkie można mieszać z ziemią dła łatwiejszego przewożenia, a po wywiezieniu na pole trzeba niezwłocznie rozrzucić i przyorać.

Obornik.
Obornik to sfermentowany zwierzęcy kał, mocz i ściółka, która jest wyścielona w oborze na stanowiskach zwierząt. Jest bogaty w składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin. Obornik rozrzuca się na polu a następnie przyorywa.


Obornik sztuczny.
Obornik sztuczny przygotowuje się ze słomy pociętej na sieczkę obfice zwilżoną wodą. Po upływie dłuższego czasu w/w słoma robi się brunatna i zaczyna się rozkładać. Słoma zawiera jednak bardzo mało azotu.

Gnojowica.
Następnym nawozem naturalnym obok obornika jest gnojownica i obornik sztuczny. Są one mniej wartościowym nawozem niż obornik. Gnojownicę stanowią odchody zwierzęce zmieszane z wodą i zgromadzone w zbiornikach. Zbiornik w postaci np. wycementowanego lub wylepionego gliną dołu w ziemi umieszczony powinien być w pobliżu obory.
Gnojownica nadaje się na nawożenie łąk i pastwisk, gdyż jest ciekła i dobrze wsiąka w glebę.

1 komentarz:

  1. Gnojówka to kał zmieszany z moczem a nie wodą,brakuje także nawozów zielonych,które są bardzo ważne ,gdy nie utrzymujemy zwierząt od których pozyskujemy obornik.Przydały by się także nawozy wapniowe które odkwaszają glebę.(piszę z konta siostry)

    OdpowiedzUsuń

Proszę komentuj. Zostaw po sobie jakiś ślad.