Rajd po :Lasach Oliwskich - Listopad 2015.

Mikrowyprawa w Lasach Oliwskich.


Lasy Oliwskie - Malowniczy teren kompleksu leśnego znajduje się na krawędzi wysoczyzny, moreny ukształtowanej przez topniejące wody lądolodu sprzed 13 - 15 tys. lat. Cechą charakterystyczną są doliny o nachyleniu zboczy do 40% i różnicy wzniesień do 80 m. Różnica pomiędzy wylotami dolin 30 m n.p.m. i wysokością wzniesień 140 m n.p.m. wynosi ok. 100 m. W efekcie powstał zróżnicowany teren o bogatej mozaice mikroklimatu. Położenie Lasów Oliwskich po zachodniej stronie aglomeracji gdańskiej, przy przewadze wiatrów zachodnich, korzystnie wpływa na czystość środowiska naturalnego. Nawet w bliskim sąsiedztwie miasta występują rośliny znane z dużych wymagań pod względem czystości środowiska. - Żródło: Wikipedia.


Piękne wzgórza morenowe porośnięte lasami.
Czosnaczek twardzioszek - kiedyś używany jako przyprawa. Ma zapach i smak czosnku.
Lasy Oliwskie.
Tu miałem głupie skojarzenia.

Panorama Gdańska z wieży widokowej na Pachołku.
Monument na Pachołku.


To ja Tom SlaV.
Jedzonko też było.
Może to nie Tatry ale styrać się można.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Proszę komentuj. Zostaw po sobie jakiś ślad.